Đề xuất chuyển mục đích 156ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm 2 dự án khu đô thị tại Thanh Hoá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 2609/BNN-TT gửi đến Bộ Tài Nguyên và Môi trường liên quan tới việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 2 dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo đó, 2 dự án đang có đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa là dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa, có quy mô diện tích đất là 176 ha, trong đó có 142,26 ha đất trồng lúa; dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, có tổng diện tích đất là 16,25 ha, trong đó có 13,91 ha đất trồng lúa.

Theo ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long và dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa được phép chuyển mục đích theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Thanh Hóa đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-CP và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của thành phố Thanh Hóa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND và Quyết định số 343/QĐ-UBND.

Xem thêm:  Cách lấy lại mã PIN của MB

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cập nhật nhu cầu sử dụng đất Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long và Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

UBND tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thuộc tỉnh tổ chức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt đối với diện tích đất chuyên trồng lúa nước khi chuyển mục đích sử dụng sang phi nông nghiệp để thực hiện dự án. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về diện tích đất trồng lúa đề nghị chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án chiếm phần lớn diện tích dự án (156,17/192,25 ha), UBND tỉnh Thanh Hóa phải cân nhắc kỹ, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, đảm bảo thống nhất về số liệu diện tích của dự án giữa hồ sơ và thực địa; chỉ được quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật nhà ở, Luật Trồng trọt, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Xem thêm:  Mức điều chỉnh tiền lương tính đóng BHXH áp dụng từ 01/01/2021

Nguyễn Minh

Theo Nhịp sống kinh tế

Source: cafef.vn

Back to top button