Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử KHXH & NV 2022 – Vừa qua, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên KHXH & NV đã được tổ chức cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như Hà Nội. các tỉnh thành tham gia. Trong bài viết này, ABC Land xin chia sẻ Đề thi đại học môn Lịch sử chuyên KHXH & NV năm 2022 cho các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

  • Đề thi đặc biệt KHXH & NV 2022 môn tiếng Anh

Sau đây là nội dung chi tiết của đề thi môn Lịch sử chuyên KHXH & NV năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

Các bài luận sử thi về 10 chuyên ngành KHXH & NV 2022

Câu I (3,0 điểm)

1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới nửa sau thế kỉ XX.

2. Cuộc cách mạng đã ảnh hưởng đến nhân loại như thế nào?

Câu II (2,5 điểm)

Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:

Chủ trương đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, giới tính, khuynh hướng chính trị, giai cấp, đoàn kết chiến đấu đẩy lùi Pháp, Nhật giành độc lập cho Tổ quốc ”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7 (1940-1945), Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)

1 / Chính sách đại đoàn kết dân tộc được thực hiện như thế nào trong phong trào cách mạng Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?

2 / Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Câu III (2,5 điểm)

1. Trình bày những nội dung cơ bản của Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (1954).

2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam?

Câu IV (2 điểm)

1 / Điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Biến cố Có ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) Đầu tiên
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công 2
Tuyên ngôn độc lập (1945) 3

Chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp của Mĩ ở ba nước Đông Dương

Ký kết Hiệp ước Paris (1973)
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2 / Theo em, nhân tố nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?

…Chấm dứt….

Năm nay, hơn 1.000 thí sinh đã đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Các thí sinh phải trải qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và các môn chuyên (Văn, Sử, Địa).

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của ABC Land.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Bài viết “Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 16:10:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022
#Đề #thi #môn #Sử #chuyên #Khoa #học #xã #hội #và #nhân #văn

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 – Mới đây kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được tổ chức dành cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh tham dự. Trong bài viết này ABC Land xin chia sẻ đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử để các phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo.
Đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Anh
Sau đây là nội dung chi tiết đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử, mời các bạn cùng theo dõi.
Đề Sử thi vào 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Câu I (3,0 điểm)
1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.
2. Cuộc cách mạng có tác động như thế nào đến nhân loại?
Câu II (2,5 điểm)
– Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung tương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:
Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, dáng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)
1/ Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?
2/ Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ “Tổ quốc hiện nay?
Câu III (2,5 điểm)
1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (1954).
2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?
Câu IV (2 điểm)
1/ Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:
Sự kiện
Ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)
1
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công
2
Tuyên ngôn Độc lập (1945)
3

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ vào ba nước Đông Dương

Kí kết Tiệp định Pa-ri (1973)

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2/ Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?
…Hết….
Năm nay, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Các thí sinh phải vượt qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 (3 bộ sách mới) năm học 2021-2022

#Đề #thi #môn #Sử #chuyên #Khoa #học #xã #hội #và #nhân #văn

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 – Mới đây kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được tổ chức dành cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh tham dự. Trong bài viết này ABC Land xin chia sẻ đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử để các phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo.
Đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Anh
Sau đây là nội dung chi tiết đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử, mời các bạn cùng theo dõi.
Đề Sử thi vào 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Câu I (3,0 điểm)
1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.
2. Cuộc cách mạng có tác động như thế nào đến nhân loại?
Câu II (2,5 điểm)
– Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung tương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:
Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, dáng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)
1/ Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?
2/ Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ “Tổ quốc hiện nay?
Câu III (2,5 điểm)
1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (1954).
2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?
Câu IV (2 điểm)
1/ Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:
Sự kiện
Ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)
1
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công
2
Tuyên ngôn Độc lập (1945)
3

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ vào ba nước Đông Dương

Kí kết Tiệp định Pa-ri (1973)

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2/ Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?
…Hết….
Năm nay, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Các thí sinh phải vượt qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

Xem thêm:  Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận

#Đề #thi #môn #Sử #chuyên #Khoa #học #xã #hội #và #nhân #văn

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 – Mới đây kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được tổ chức dành cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh tham dự. Trong bài viết này ABC Land xin chia sẻ đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử để các phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo.
Đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Anh
Sau đây là nội dung chi tiết đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử, mời các bạn cùng theo dõi.
Đề Sử thi vào 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Câu I (3,0 điểm)
1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.
2. Cuộc cách mạng có tác động như thế nào đến nhân loại?
Câu II (2,5 điểm)
– Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung tương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:
Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, dáng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)
1/ Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?
2/ Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ “Tổ quốc hiện nay?
Câu III (2,5 điểm)
1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (1954).
2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?
Câu IV (2 điểm)
1/ Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:
Sự kiện
Ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)
1
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công
2
Tuyên ngôn Độc lập (1945)
3

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ vào ba nước Đông Dương

Kí kết Tiệp định Pa-ri (1973)

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2/ Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?
…Hết….
Năm nay, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Các thí sinh phải vượt qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

Back to top button