Đề bài – trả lời thực hành 2 trang 90 sgk toán 6 chân trời sáng tạo tập 2

Góc được tạo bởi hai tia có gốc chung, gốc chung gọi là đỉnh và hai tia gọi là cạnh của góc.

Đề bài

– Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là (widehat {MON}).

– Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Góc được tạo bởi hai tia có gốc chung, gốc chung gọi là đỉnh và hai tia gọi là cạnh của góc.

Lời giải chi tiết

– Cạnh của(widehat {MON})là: ON, OM, đỉnh là O

– Góc có hai cạnh AP, AQ là(widehat {PAQ}).

Video liên quan

Xem thêm:  Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Back to top button