Đề bài – trả lời luyện tập mục 2 trang 138 sgk khtn 6 cánh diều

Lực kế lò xo ở hình 26.6 có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu?

Đề bài

Lực kế lò xo ở hình 26.6 có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

– Giới hạn đo: 5N

– Độ chia nhỏ nhất: 0,1 N

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - giải bài 2 trang 74 sbt sinh học 12
Back to top button