Đề bài – trả lời hoạt động 3 trang 102 sgk toán 6 cánh diều

Bước 1. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Đề bài

Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như Hình 26.

Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB; AD làm cạnh.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD.

Video liên quan

Xem thêm:  Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề năm học 2021-2022
Back to top button