Đề bài – trả lời câu hỏi 1 mục ii trang 171 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Khi thả quả bóng cao su từ trên cao xuống, sau nhiều lần nảy lên độ cao của nó giảm dần. Vì năng lượng của quả bóng bị hao phí một phần thành nhiệt năng khi quả bóng đập vào đất, một phần truyền cho không khí làm cho các phần tử không khí chuyển động.

Đề bài

Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết về sự chuyển hóa năng lượng, năng lượng hao phí.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

Khi thả quả bóng cao su từ trên cao xuống, sau nhiều lần nảy lên độ cao của nó giảm dần. Vì năng lượng của quả bóng bị hao phí một phần thành nhiệt năng khi quả bóng đập vào đất, một phần truyền cho không khí làm cho các phần tử không khí chuyển động.

Video liên quan

Xem thêm:  Family tiếng Anh là gì
Back to top button