Đề bài – trả lời hoạt động 4 trang 71 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nhận xét ở HĐ3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7).

Đề bài

Dựa vào nhận xét ở HĐ3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đổi dấu tích của phép tính thứ ba.

Lời giải chi tiết

Dự đoán: (-3).(-7) = 21

Video liên quan

Xem thêm:  Phân phối chương trình môn tiếng Anh bậc Tiểu học
Back to top button