Đề bài – thử tài bạn 3 trang 87 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Ngày hè, hai bạn Hùng và Mai đang thực hiện một chuyến thám hiểm để tìm vị trí của chiếc tàu cổ bị chìm. Em hãy đọc tọa độ của chiếc tàu cổ và cho biết thuyền của hai bạn Hùng và Mai đang ở tọa độ nào nhé ?

Đề bài

Ngày hè, hai bạn Hùng và Mai đang thực hiện một chuyến thám hiểm để tìm vị trí của chiếc tàu cổ bị chìm. Em hãy đọc tọa độ của chiếc tàu cổ và cho biết thuyền của hai bạn Hùng và Mai đang ở tọa độ nào nhé ?

Lời giải chi tiết

Tọa độ của chiếc tàu chỗ là (-3; 7), thuyền của hai bạn Hùng và Mai đang ở tọa độ (4; 8).

Video liên quan

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi ghép tôm, cua, cá
Back to top button