Đề bài – soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 76 sgk lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo

” Tương thân tương ái”nghĩa làmọi người cùng yêu thương, đùm bọc, sống hòa thuận, tình cảm với nhau bằng tình thương giữa con người với con người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cố gắng giúp đỡ nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều mà không cần mong đợi sự đền đáp. Truyền thống này đã được chúng ta thể hiện trông xuyên suốt trong chiều dài của lịch sử Việt Nam.

Đề bài

Từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, em hiểu thế nào về hai chữ đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên có thể hiểu từ Đồng bào:tức là cùng sinh ra từ một bào thai có ý nghĩa tất cả chúng ta, những người con đất Việt, đều mang chung một dòng máu, đều có chung cội nguồn của mình, đều là những người anh em ruột thịt một nhà

” Tương thân tương ái”nghĩa làmọi người cùng yêu thương, đùm bọc, sống hòa thuận, tình cảm với nhau bằng tình thương giữa con người với con người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cố gắng giúp đỡ nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều mà không cần mong đợi sự đền đáp. Truyền thống này đã được chúng ta thể hiện trông xuyên suốt trong chiều dài của lịch sử Việt Nam.

Xem thêm:  Tải Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021

Video liên quan

Back to top button