Đề bài – giải câu 1 trang 14 sbt địa 12

Hai đồng bằng châu thổ sông lớn nhất cả nước: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề bài

Nước ta có hai đồng bằng châu thổ sông, đó là:

A. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình.

B. đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai.

C. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

D. đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các khu vực địa hình – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Hai đồng bằng châu thổ sông lớn nhất cả nước: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Chọn C.

Video liên quan

Xem thêm:  Siêu quy hoạch 52.200ha liệu sẽ khiến thị trường bất động sản Hoà Bình sẽ bùng nổ?
Back to top button