Đề bài – giải bài tập trang 21 tập bản đồ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành bảng sau để nêu rõ sự giống và khác nhau về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, về dân cư, xã hội cũng như về kinh tế của hai nước Lào và Campuchia.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành bảng sau để nêu rõ sự giống và khác nhau về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, về dân cư, xã hội cũng như về kinh tế của hai nước Lào và Campuchia.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kĩ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp tài liệu.

Lời giải chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  Tiết 2 - tuần 10 trang 65 vở bài tập (vbt) tiếng việt lớp 4 tập 1 -
Back to top button