Đề bài – giải bài 33 trang 15 sách bài tập toán 6

Có 1 000 cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Mỗi người hiến tặng 450 ml máu của mình. Với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được cho bao nhiêu bệnh nhân, biết rằng trung bình mỗi bệnh nhân cần 1 500 ml máu?

Đề bài

Có 1 000 cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Mỗi người hiến tặng 450 ml máu của mình. Với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được cho bao nhiêu bệnh nhân, biết rằng trung bình mỗi bệnh nhân cần 1 500 ml máu?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính lượng máu thu được từ 1 000 người.

Thực hiện phép chia tổng số lượng máu thu được cho lượng máu 1 bệnh nhân cần

Lời giải chi tiết

Lượng máu thu được từ 1 000 người là:

450.1 000 = 450 000 (ml)

Với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được cho số bệnh nhân là:

450 000: 1 500 = 300 (bệnh nhân)

Video liên quan

Xem thêm:  Xây nhà trọn gói phần thô 2021
Back to top button