Đề bài – giải bài 2 trang 7 vở bài tập địa lí 7

Việt Nam có mật độ dân số cao: 238,5 (người/km2), gấp 1,8 lần Trung Quốc (132,7 người/km2), gấp 2,2 lần In-đô-nê-xi-a (107,4 người/km2).

Đề bài

Mật độ dân số:

a. Hãy tính và ghi mật độ dân số năm 2001 của các nước vào bảng dưới đây:

b. Nhận xét: Mật độ dân số Việt Nam (so với các nước khác).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a. Tính mật độ dân số

b.Nhận xét:

Việt Nam có mật độ dân số cao: 238,5 (người/km2), gấp 1,8 lần Trung Quốc (132,7 người/km2), gấp 2,2 lần In-đô-nê-xi-a (107,4 người/km2).

Video liên quan

Xem thêm:  Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên
Back to top button