Đề bài – giải bài 1 trang 51 tập bản đồ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau các thông tin cần thiết thể hiện đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau các thông tin cần thiết thể hiện đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 sách bài tập hóa học 10
Back to top button