Đề bài – giải bài 1 trang 38 sbt sinh học 6

Lá đa dạng về hình dáng, màu sắc phiến lá; gân lá; các kiểu xếp lá trên thân

Đề bài

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lá đa dạng về hình dáng, màu sắc phiến lá; gân lá; các kiểu xếp lá trên thân

Lời giải chi tiết

Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng :

– Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

– Có nhiều kiểu gân lá : gân hình mạng, gân song song, gân hình cung…

– Có 2 loại lá chính : lá đơn, lá kép.

Video liên quan

Xem thêm:  Mẫu giấy báo làm thêm giờ
Back to top button