Đề bài – giải bài 1 trang 12 sgk toán 6 chân trời sáng tạo tập 1

Chọn kí hiệu thuộc (left( in right)) hoặc không thuộc (left( notin right)) thay cho mỗi dấu ? .

Đề bài

Chọn kí hiệu thuộc (left( in right)) hoặc không thuộc (left( notin right)) thay cho mỗi dấu ? .

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào tập (mathbb{N})= {0; 1; 2; 3; 4;.} và tập ({mathbb{N}^*})={1; 2; 3; 4;}

Lời giải chi tiết

a) (15 in mathbb{N})

b) (10,5 notin {mathbb{N}^*})

c) (frac{7}{9} notin mathbb{N})

d) (100 in mathbb{N})

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=XCshY45Awek

Xem thêm:  Giải bài c6, c7, c8, c9 trang 87, 88 sgk vật lí 6
Back to top button