Đề bài – em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ xvi

– Xã hội: đời sống nhân dân đói khổ, lầm than, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt =>bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVII?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVII vô cùng hỗn loạn:

– Chính trị: tình trạng bất ổn định, chiến tranh liên miên. Đất nước bị chia cắt kéo dài.

– Xã hội: đời sống nhân dân đói khổ, lầm than, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt =>bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

Video liên quan

Xem thêm:  Bảng công thức lượng giác cần nhớ
Back to top button