Đề bài – câu 5 trang 10 sgk hóa học 11 nâng cao

a) (eqalign{ & Ba{left( {N{O_3}} right)_2} to B{a^{2 + }} + 2NO_3^ – cr & 0,1M to 0,1M to 0,2M cr} )

Đề bài

Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau:

a)(Ba{left( {N{O_3}} right)_2})0,10M.

b)(HN{O_3})0,020M.

c) KOH 0,010M.

Lời giải chi tiết

a) (eqalign{ & Ba{left( {N{O_3}} right)_2} to B{a^{2 + }} + 2NO_3^ – cr & 0,1M to 0,1M to 0,2M cr} )

b) (eqalign{ & HN{O_3} to {H^ + } + NO_3^ – cr & 0,02M to 0,02M to 0,02M cr} )

c)(eqalign{ & KOH to {K^ + } + O{H^ – } cr & 0,01M to 0,01M to 0,01M cr} )

loigiaihay.com

Video liên quan

Xem thêm:  Mạch Nguồn Hạ Áp 220V Xuống 12V Không Dùng Biến Áp | Mạch Nguồn Đơn Giản
Back to top button