Đề bài – câu 5 phần bài tập học theo sgk – trang 70 vở bài tập hoá 9

C. Loại KNO3không tác dụng ( vì sản phẩm không tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)

Đề bài

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A.(FeCl_3, MgCl_2, CuO, HNO_3).

B.(H_2SO_4, SO_2, CO_2, FeCl_2).

C.(Al(OH)_3, HCl, CuSO_4, KNO_3).

D.(Al, HgO, H_3PO_4, BaCl_2).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Ghi nhớ tính chất hóa học của dd NaOH

+ Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

+ Tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit

+ Tác dụng với dd muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

Đặc biệt: dd NaOH tác dụng với kim loại Al, Zn, Al(OH)3và Zn(OH)2

Lời giải chi tiết

A. Loại CuO

B. Chọn

C. Loại KNO3không tác dụng ( vì sản phẩm không tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Loại HgO và BaCl2

NaOH + H2SO4 Na2SO4+ H2O

2NaOH + SO2 Na2SO3+ H2O

Hoặc NaOH + SO2 NaHSO3

2NaOH + CO2 Na2CO3+ H2O

Hoặc NaOH + CO2 NaHCO3

2NaOH + FeCl2 Fe(OH)2 + 2NaCl

Đáp án B

Video liên quan

Xem thêm:  Laptop battery life test
Back to top button