Đề bài – câu 2 trang 191 sgk hóa học 11 nâng cao

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Đề bài

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Lời giải chi tiết

Người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục giác đều có một vòng ở trong vì:

– Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen ở trạng thái lai hóa (s{p^2}).

– Cả sáu nguyên tử C và sáu nguyên tử H của phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

– Các liên kết C C có độ dài bằng nhau.

– Các góc hóa trị bằng ({120^o})

Video liên quan

Xem thêm:  Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)
Back to top button