Đề bài – câu 2 phần bài tập học theo sgk – trang 140 vở bài tập hoá 9

Có các chất sau: (FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2).Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Đề bài

Có các chất sau: (FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2).Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gợi ý:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Lời giải chi tiết

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Các phương trình hóa học:

(2Fe + 3Cl_2 2FeCl_3)

( FeCl_3+ 3NaOH Fe(OH)_3+ 3NaCl)

(2Fe{left( {OH} right)_3}buildrel {{t^o}} over
longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O)

(F{e_2}{O_3} + 3CO to 2Fe + 3C{O_2})

(Fe + 2HCl FeCl_2+ H_2O)

Video liên quan

Xem thêm:  Giải Bài C3 trang 144 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Back to top button