Đề bài – bài tập 38 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x + 4.

Đề bài

Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x + 4.

Lời giải chi tiết

P(x) = 0

2x + 4 = 0

2x = -4

x = -2

Nghiệm của đa thức P(x) là -2.

Video liên quan

Xem thêm:  Lời bài hát Nam Quốc Sơn Hà - ERIK x PHƯƠNG MỸ CHI
Back to top button