Đề bài – bài tập 19 trang 170 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Lời giải chi tiết

({S_{ABCD}} = AH.CD)

( Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.AB) (ABCD là hình bình hành)

( Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.20)

Mặt khác ({S_{ABCD}} = AK.AD)

Do đó (AK.AD = 15.20)

( Rightarrow AK.30 = 15.20 Rightarrow AK = {{15.20} over {30}} = 10,,left( {cm} right))

Video liên quan

Xem thêm:  Xây nhà yến trả góp
Back to top button