Đề bài – bài tập 17 trang 112 tài liệu dạy – học toán 8 tập 2

Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước đã cho trong hình a:

Đề bài

Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước đã cho trong hình a:

Lời giải chi tiết

Thể tích khối hộp chữ nhật là: 5.4.2 = 40 (cm3)

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - bài 2 mục iii trang 128,129 vở bài tập sinh học 9
Back to top button