Đề bài – bài 80 trang 23 sbt toán 6 tập 2

(displaystyle{7 over {12}} – left( {{5 over {12}} – {5 over 6}} right))(displaystyle={7 over {12}} – left( {{5 over {12}} – {10 over 12}} right))

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ sau :

Kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện phép tính trong ngoặc trước:

(displaystyle{7 over {12}} – left( {{5 over {12}} – {5 over 6}} right) = …)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

– Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết

Kiểm tra :

(displaystyle{7 over {12}} – left( {{5 over {12}} – {5 over 6}} right))(displaystyle={7 over {12}} – left( {{5 over {12}} – {10 over 12}} right))

(displaystyle= {7 over 12} -left( {-5 over 12} right) = {{7-(-5)} over {12}}= {{12} over {12}} = 1)

Video liên quan

Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMAS 3.0
Back to top button