Đề bài – bài 7 trang 45 sgk vật lí 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳngS1S2 .

Đề bài

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳngS1S2 .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa :({d_{2}} – {rm{ }}{d_1} = {rm{ }}klambda )

Lời giải chi tiết

Giả sử hai điểmM1 và M2­ trên đoạnS1S2là hai điểm cực đại gần nhau nhất tính từ S1

ĐiểmM1:({S_2}{M_1}-{rm{ }}{S_1}{M_1} = {rm{ }}klambda ) (1)

ĐiểmM:({S_2}{M_2}-{rm{ }}{S_1}{M_2} = {rm{ }}left( {k{rm{ }} + 1} right)lambda {rm{ }}{rm{ }}) (2)

Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được

({rm{ }}{rm{ }}2{M_1}{M_2} = {rm{ }}lambda {rm{ }} = > {rm{ }}{M_1}{M_2} = {lambda over 2})

Mà có(lambda =frac{v}{f}=frac{0,5}{40}=0,0125m = 1,25cm)

=>M1M2= 0,625cm.

* Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cạnh nhau trên đoạnS1S2bằng nửa bước sóng.

Video liên quan

Xem thêm:  Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Back to top button