Đề bài – bài 50 trang 101 sgk đại số 10 nâng cao

Nếu (a 0) thì phương trình có nghiệm duy nhất (x = – {b over a})

Đề bài

Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

Lời giải chi tiết

Nếu (a 0) thì phương trình có nghiệm duy nhất (x = – {b over a})

Nếu (a = 0, b = 0) thì phương trình có vô số nghiệm,

Vậy phương trình có nghiệm khi (a 0) hoặc (a = b = 0)

Video liên quan

Xem thêm:  Router blocking Remote Desktop connection
Back to top button