Đề bài – bài 5 trang 67 tài liệu dạy

(eqalign{ & 2Na + 2{H_2}O to 2NaOH + {H_2} uparrow (,1) cr & 0,2,,, to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,1,,,mol cr & 2K + 2{H_2}O to 2KOH + {H_2} uparrow ,,,,,(,2,) cr & 0,1 to {rm{ }},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,05,,mol cr} )

Đề bài

Cho một hỗn hợp chưa 4,6g natri và 3,9g kali tác dụng với nước.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ( đktc)

c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi quỳ tím như thế nào?

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là:

(eqalign{ & {n_{Na}} = {{4,6} over {23}} = 0,2mol cr & {n_K} = {{3,9} over {39}} = 0,1mol cr} )

a) Các phương trình hóa học:

(eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O to 2NaOH + {H_2} uparrow (,1) cr
& 0,2,,, to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,1,,,mol cr
& 2K + 2{H_2}O to 2KOH + {H_2} uparrow ,,,,,(,2,) cr
& 0,1 to {rm{ }},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,05,,mol cr} )

b) (buildrel {{rm{theo (1) , (2)}}} over longrightarrow {n_{{H_2}}} = 0,1 + 0,05 = 0,15mol)

({V_{{H_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36) lít.

c) Dung dịch sau phản ứng chứa NaOH, và KOH là các bazơ, do đó dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Video liên quan

Xem thêm:  Sắc màu Địa Trung Hải phóng khoáng tại biệt thự FLC Grand Villa Halong
Back to top button