Đề bài – bài 4 trang 54 sbt sử 8

– Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đề bài

Vì sao ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917và mục3. Cách mạng tháng Mười nước Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

– Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

⟹Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

– Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⟹Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

Video liên quan

Xem thêm:  Ốc tỏi tiếng Anh là gì
Back to top button