Đề bài – bài 4 trang 24 sgk đạo đức 5

Những ngày và tên tổ chức nào dưới đây dành riêng cho phụ nữ?

Đề bài

Những ngày và tên tổ chức nào dưới đây dành riêng cho phụ nữ?

a) Ngày 8 tháng 3

b) Ngày 20 tháng 10

c) Ngày 2 tháng 9

d) Hội phụ nữ

đ) Câu lạc bộ các nữ doanh nhân

e) Hội sinh viên

Lời giải chi tiết

Ngày và tổ chức dành riêng cho phụ nữ: a, b, d và đ.

Video liên quan

Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 02
Back to top button