Đề bài – bài 34.6 trang 77 sbt hóa học 10

Trộn 200 g dung dịch H2SO412% với 300 g dung dịch H2SO440%. Dung dịch thu được có nồng độ là

Đề bài

Trộn 200 g dung dịch H2SO412% với 300 g dung dịch H2SO440%. Dung dịch thu được có nồng độ là

A. 20,8% B. 25,8%

C. 28,8% D. 30,8%

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng biểu thức (C% = dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}} times 100% )

Tính khối lượng H2SO4 trong từng dung dịch

Tính tổng khối lượng chất tan và tổng khối lượng dung dịch

Lời giải chi tiết

({m_{ct1}} = 200.0,12 = 24(g))

({m_{ct2}} = 300.0,4 = 120g)

( to C% = frac{{{m_{ct1}} + {m_{ct2}}}}{{{m_{dd1}} + {m_{dd2}}}}.100% = 28,8% )

=> Chọn C

Video liên quan

Xem thêm:  Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bình Định
Back to top button