Đề bài – bài 34.11 trang 78 sbt hóa học 10

Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí Z. Dẫn Z qua dung dịch (Cu(NO_3)_2) dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen. Tìm m

Đề bài

Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí Z. Dẫn Z qua dung dịch (Cu(NO_3)_2) dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen. Tìm m

Phương pháp giải – Xem chi tiết

(Fe + Sxrightarrow{{{t^o}}}FeS)

Z gồm(H_2S) và (H_2)

(begin{gathered}Fe + 2HClxrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2} hfill FeS + 2HClxrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}S hfill end{gathered} )

Tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

– Chất rắn không tan trong HCl dư là S => (m_S) dư =3,8 gam

Kết tủa đen là (CuS => n_{CuS} = 0,1 = n_{H_2S} = n_{S phản ứng})

(m_{ S,,phản,ứng} =3,2 gam)

0,2 mol Z gồm 0,1 mol (H_2S) và 0,1 mol (H_2)

(m_{ban,đầu}=3,8+3,2=7 gam)

Ta lại có

(n_{Fe,phản, ứng} = n_{S,phản ,ứng} =0,1)

(n_{Fe,dư} = n_{H_2} = 0,1)

(m_Fe,ban,đầu) =0,2.56 = 11,2(gam)

Vậy m = 11,2 + 0,7 = 18,2 (gam)

Video liên quan

Xem thêm:  Sai số biến là gì
Back to top button