Đề bài – bài 31.7 trang 40 sbt hóa học 9

Xem lí thuyết sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tại đây

Đề bài

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

a) So sánh mức độ hoạt động hoá học của Si, P, S, Cl.

b) So sánh mức độ hoạt động hoá học của Na, Mg, Al.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lí thuyết sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính phi kim tăng dần :

Si < P < S < Cl

b) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính kim loại giảm dần :

Na > Mg > Al

Video liên quan

Xem thêm:  Chính tả - tuần 25 trang 28 vở bài tập (vbt) tiếng việt 2 tập 2
Back to top button