Đề bài – bài 3 trang 45 sgk địa lí 6

– Thời gian hình thành: Núi già được hình thành hàng trăm triệu năm, núi trẻ mới được hình thành vài chục triệu năm.

Đề bài

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Lời giải chi tiết

Núi già và núi trẻ khác nhau ở:

– Thời gian hình thành: Núi già được hình thành hàng trăm triệu năm, núi trẻ mới được hình thành vài chục triệu năm.

– Núi trẻ hiện còn tiếp tục được nâng cao, núi già có xu hướng hạ thấp.

– Hình dạng, đỉnh, sườn và thung lũng:

+ Núi già thường có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

+ Núi trẻ thường có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

loigiaihay.com

Video liên quan

Xem thêm:  Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án tiền sự
Back to top button