Đề bài – bài 3 trang 155 sgk hóa học 12

Số oxi hóa đặc trưng của crom là +2, +3, +6

Đề bài

Số oxi hóa đặc trưng của Crom là :

A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Crom và hợp chất Tại đây

Lời giải chi tiết

Số oxi hóa đặc trưng của crom là +2, +3, +6

Đáp án B

Video liên quan

Xem thêm:  Cách xem story trên Facebook mà người khác không biết trên điện thoại
Back to top button