Đề bài – bài 3.9 trang 11 sbt vật lí 6

Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

Đề bài

Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

A. (36c{m^3}) B. (40c{m^3})

C. (35c{m^3}) D. (30c{m^3})

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về cách ghi kết quả đo

Lời giải chi tiết

Nếu dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng.

Vì vạch chất lỏng nằm sát với vạch giữa khoảng (30-40cm^3)nên đây là vị trí (35cm^3).

Đáp án C đúng.

Chọn C

Video liên quan

Xem thêm:  Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận, soạn văn lớp 10
Back to top button