Đề bài – bài 2 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao

Một vật có khối lượng 2,5 kg,chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Đề bài

Một vật có khối lượng 2,5 kg,chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Lời giải chi tiết

m = 2,5 kg ;a = 0,05 (m/s2);

Hợp lực tác dụng vào vật (F =ma =2,5.0,05 = 0,125 (N))

Video liên quan

Xem thêm:  10 giống bơ ngon có giá trị kinh tế cao hiện nay 2020
Back to top button