Đề bài – bài 2 trang 53 sbt sử 8

Hãy nối mốc thời gian ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phản ánh đúng lịch sử nước Nga năm 1917 – 1918.

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phản ánh đúng lịch sử nước Nga năm 1917 – 1918.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917và mục 3. Cách mạng tháng Mười nước Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  Tiết hạnh khả phong nghĩa là gì
Back to top button