Đề bài – bài 2 trang 37 sbt sử 7

1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ôtrước các câu sau:

1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.

2. Ở vùng hải đảo và biên giới Lý – Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.

3. Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.

4. Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.

5.Thời Lý, văn hoá, giáo dục chưa phát triển.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lạimục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý,mục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lývàmục 4. Giáo dục và văn hóa thời Lý

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 2, 3, 4

Sai: 5

Video liên quan

Xem thêm:  Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá
Back to top button