Đề bài – bài 2 trang 209 sgk vật lí 10

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?

Đề bài

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy gọi lànhiệt nóng chảycủa vật rắn.

Nhiệt nóng chảy Q tỉ lệ với khối lượng m của vật rắn:

Q =λm

Trong đó, hệ số tỉ lệλ lànhiệt nóng chảy riêngphụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy .Đơn vị(J/kg)

Video liên quan

Xem thêm:  Tất cả các loại sữa bột
Back to top button