Đề bài – bài 2 trang 148 sgk vật lý lớp 10 nâng cao

(eqalign{ & Delta overrightarrow p = overrightarrow {p’} – overrightarrow p = moverrightarrow {v’} – moverrightarrow v cr & = mleft( { – overrightarrow v } right) – moverrightarrow v = – 2moverrightarrow v cr & Rightarrow Delta p = – 2mv cr} )

Đề bài

Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?

A.mv.

B.-mv.

C.2mv.

D.-2mv.

Lời giải chi tiết

Chọn D.

(eqalign{ & Delta overrightarrow p = overrightarrow {p’} – overrightarrow p = moverrightarrow {v’} – moverrightarrow v cr & = mleft( { – overrightarrow v } right) – moverrightarrow v = – 2moverrightarrow v cr & Rightarrow Delta p = – 2mv cr} )

Video liên quan

Xem thêm:  Vì sao Hà Nội bế tắc trong “xử” dự án “treo”?
Back to top button