Đề bài – bài 2 trang 112 sgk hóa học 10 nâng cao

(3{K_2}mathop {Mn}limits^{ + 6} {O_4} + 2{H_2}O,, to ,,2Kmathop {Mn}limits^{ + 7} {O_4} + mathop {Mn}limits^{ + 4} {O_2})

Đề bài

Trong phản ứng hóa học sau: (3{K_2}Mn{O_4} + 2{H_2}O to 2KMn{O_4} + Mn{O_2} )

(+ 4KOH,)

nguyên tố mangan:

A. chỉ bị oxi hóa.

B. chỉ bị khử.

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. không bị oxi hóa, không bị khử.

Tìm đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

(3{K_2}mathop {Mn}limits^{ + 6} {O_4} + 2{H_2}O,, to ,,2Kmathop {Mn}limits^{ + 7} {O_4} + mathop {Mn}limits^{ + 4} {O_2})

(+ 4KOH)

Ta thấy số oxi hóa của nguyên tố Mn vừa tăng vừa giảm nên nó vừa là số oxi hóa, vừa là chất khử.

Chọn C.

loigiaihay.com

Video liên quan

Xem thêm:  Câu 2 trang 146 sgk Công nghệ 11
Back to top button