Đề bài – bài 2 trang 105 sgk vật lí 9

Đáp ánC. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòrng điện một chiều chạy qua.

Đề bài

Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?

A. Dùng búa đập mạnh vào thép.

B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa.

C. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòrng điện một chiều chạy qua.

D. Đăt thanh thép vào trong lòng ống dâv dẫn có dòng điên xoay chiều chạy qua.

Lời giải chi tiết

Đáp ánC. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòrng điện một chiều chạy qua.

Video liên quan

Xem thêm:  What is Cyclos (CYS)? AMM project similar to Uniswap V3 on the Solana blockchain
Back to top button