Đề bài – bài 2 trang 105 sgk vật lí 11 nâng cao

Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1mA thì trongthời gian 1 s số êlectron bứt ra khỏi mặt catôt là:

Đề bài

Chọn đáp án đúng.

Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1mA thì trongthời gian 1 s số êlectron bứt ra khỏi mặt catôt là:

A. 6,15.1015êlectron.

B.6,15.1018êlectron

C. 6,25.1015êlectron.

D.6,25.1018êlectron

Lời giải chi tiết

C là đáp số đúng.

Ta có ({I_{bh}} = 1mA = {10^{ – 3}}left( A right))

Số êlectron bứt ra khỏi catôt là :

(n = {{{I_{bh}}} over e} = {{{{10}^{ – 3}}} over {1,{{6.10}^{ – 19}}}} = 6,{25.10^{15}})

Video liên quan

Xem thêm:  Hóa đơn chứng từ tiếng Anh là gì
Back to top button