Đề bài – bài 14 trang 102 sbt toán 7 tập 1

Vẽ góc (xOy) có số đo bằng (60^circ ). Lấy điểm (A) trên tia (Ox) ((A) khác (O)) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_1})vuông góc với tia (Ox) tại (A). Lấy điểm (B) trên tia (Oy) ((B) khác (O)) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_2})vuông góc với tia (Oy) tại (B). Gọi giao điểm của ({{rm{d}}_1})và ({{rm{d}}_2})là (C).

Đề bài

Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc (xOy) có số đo bằng (60^circ ). Lấy điểm (A) trên tia (Ox) ((A) khác (O)) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_1})vuông góc với tia (Ox) tại (A). Lấy điểm (B) trên tia (Oy) ((B) khác (O)) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_2})vuông góc với tia (Oy) tại (B). Gọi giao điểm của ({{rm{d}}_1})và ({{rm{d}}_2})là (C).

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm (A, B) được chọn.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Chú ý: Bài toán có nhiều trường hợp hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  Performance Materiality là gì
Back to top button