Đề bài – bài 1 trang 86 sgk địa lí 5

Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Đề bài

Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Lời giải chi tiết

– Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh (Việt) có dân số đông nhất, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng.

– Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi.

Video liên quan

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 142 sách giáo khoa hóa học 10 nâng cao
Back to top button