Đề bài – bài 1 trang 123 sgk địa lí 5

Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

Đề bài

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Lời giải chi tiết

Nằm ở bán cầu Tây.

Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

Video liên quan

Xem thêm:  It's me nghĩa Tiếng viết là gì
Back to top button