Đáp án tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2021 Tuần 3

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đáp án học và làm theo lời bác 2021 bảng C tuần 3 – Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 đã chính thức được phát động đến đông đảo thí sinh trên toàn quốc với 3 bảng thi riêng biệt. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi học và làm theo lời Bác 2021 bảng C tuần 3 từ 11/10 đến 17/10/2021.

Lưu ý: Mỗi lần thi hệ thống có thể có những bộ câu hỏi khác nhau, cũng có những câu trùng nhau hoặc không. Nên Hoatieu sẽ để đáp án một số bộ câu hỏi của mỗi bảng thi để các bạn tham khảo làm tài liệu dự thi.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 đã chính thức được phát động trên toàn quốc với 4 tuần thi vòng loại bắt đầu từ ngày 10/9 đến 31/10/2021. Vòng bán kết được tổ chức vào 8/11 và vòng chung kết được tổ chức ngày 28/11/2021. Sau đây là chi tiết nội dung câu hỏi và đáp án cuộc thi học và làm theo bác năm 2021 bảng C (bảng dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, đoàn viên thanh niên không thuộc đối tượng của bảng A và bảng C).

Sau đây là chi tiết đáp án thi thật Học và làm theo Bác 2021 bảng C mời các bạn tham khảo.

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng C – tuần 3

Sau đây là nội dung câu hỏi học và làm theo lời Bác tuần 3 có kèm theo gợi ý đáp án Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc.

CÂU HỎI SỐ 1

Trong Thư khen các lực lượng vũ trang và đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm lập được chiến công (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân ta phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội
 2. tăng cường sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, thống nhất hai miền đất nước
 3. đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng
 4. phấn đấu sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm

CÂU HỎI SỐ 2

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta càng phải nâng cao …, quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn”. Hữy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đạo đức cách mạng, phấn khởi tiến lên
 2. tinh thần cách mạng, phấn khởi tiến lên
 3. chỉ khí cách mạng, phấn khởi tiến lên
 4. có vai trò và vị trí quan trọng

CÂU HỎI SỐ 3

Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội (1958), Hồ Chí Minh nói: “…là công bằng hợp lí: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. chủ nghĩa xã hội
 2. nhà nước cộng sản
 3. xã hội lí tưởng
 4. chủ nghĩa cộng sản

CÂU HỎI SỐ 4

Ai là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

 1. võ Đình Quỳnh
 2. Trần Hữu Tước
 3. Trần Đại NghĩaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Võ Quý Huân

CÂU HỎI SỐ 5

Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tinh thần yêu nước
 2. tinh thần làm chủ tập thể
 3. tinh thần dân chủ
 4. tinh thần xã hội chủ nghĩa

CÂU HỎI SỐ 6

Trong Lời kêu gọi buổi ra mắt của Đảng lao động Việt Nam (1951) Hồ Chí Minh nói mục đích của Đảng lao động Việt Nam là gì?

 1. Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài
 3. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
 4. Đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau tiến bộ

CÂU HỎI SỐ 7

Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân ta có nhiều thành tích trong sản xuất và chiến. đấu,nhưng…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chúng ta không được mãn nguyện với những thành tích đó
 2. chúng ta không được chủ quan với những thành tích đó
 3. chúng ta không được thoả mãn với những thành tích đó
 4. chúng ta không được bằng lòng với những thành tích đó

CÂU HỎI SỐ 9

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam, quân Mĩ giữ vai trò gì?

 1. Yểm trợ về không quân và hỏa lực.
 2. Lực lượng chiến đấu chính.
 3. Hỗ trợ chiến đấu.
 4. cố vấn chỉ huy.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 10

Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Nhờ …mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. sự lãnh đạo của Đảng
 2. đại đoàn kết toàn dân
 3. tinh thần dân tộc
 4. sự đoàn kết nhất trí

CÂU HỎI SỐ 11

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Vì Tổ quốc thân yêu, vì miền Nam ruột thịt, quân và dân. fg ở miền Bắc đã có…” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, thi đua sôi nổi
 2. một tinh thần lao động sản xuất rất cao, chi viện cho miền Nam
 3. một tinh thần chiến đấu rất cao, một sức chiến đấu rất mạnh
 4. một tinh thần vừa sản xuất và sẵn sàng chiến đầu lên cao

CÂU HỎI SỐ 12

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có … mới có hoà bình chân chính”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
 2. độc lập, tự do thật sựĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. độc lập, thống nhất thực sự
 4. độc lập, tự do hoàn toàn

CÂU HỎI SỐ 14

Báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng được quyết định xuất bản vào lúc nào?

 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 2. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935
 4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960

CÂU HỎI SỐ 15

Phong trào thi đua trong nông nghiệp ở miền Bắc (1965 – 1968) có tên là gì?

 1. “Ba quyết tâm”
 2. “Ba điểm cao”
 3. “Ba mục tiêu”
 4. “Bg sẵn sàng”

CÂU HỎI SỐ 10

Trong Thư khen Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ Quân khu 4 (20/9/1966), Hồ Chí Minh viết: “Luôn luôn nêu cao chỉ khi chiến đấu và .. của quân đội ta, cùng toàn quân và toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. truyền thống anh hùng
 2. lòng tự hào dân tộc
 3. tinh thần cách mạng
 4. sự chiến đấu dũng cảm

CÂU HỎI SỐ 17

Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lổi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thực tiễn cách mạng của dân tộc
 2. hoàn cảnh cụ thể của dân tộc
 3. hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam
 4. thực tiễn đấu tranh của dân tộc

CÂU HỎI SỐ 18

Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải…”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. cải tạo tư duy
 2. cải tạo tư tưởng
 3. cải tạo nhận thức
 4. cải tạo suy nghĩ

CÂU HỎI SỐ 19

Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: “Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng…”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. tinh thần đoàn kết
 2. phương pháp hòa bình
 3. con đường hòa bình
 4. con đường đoàn kết

CÂU HỎI SỐ 20

Trong Lời chúc mừng đồng bào miền Nam nhân dịp đầu năm 1966 (1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Đồng bào miền Nam ta đã …, vượt mọi khó khăn gian khổ, kháng chiến gnh dùng chống giặc Mỹ cướp nước”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. trường kỳ kháng chiến
 2. kiên cường anh dũng
 3. đồng sức đồng lòng
 4. đoàn kết chặt chẽ

CÂU HỎI SỐ 21

Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Lúc này chống Mỹ, cứu nước là …. của mọi người Việt Nam yêu nước”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nhiệm vụ thiêng liêng nhất
 2. nhiệm vụ to lớn nhất
 3. nhiệm vụ cấp thiết nhất
 4. nhiệm vụ quan trọng nhất

CÂU HỎI SỐ 22

Cái tên Vịnh Hạ Long có từ bao giờ?

 1. cuối thế kỉ XVI
 2. cuối thế kỉ XVII
 3. cuối thế kỉ XIX
 4. cuối thế kỉ XIXĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 23

Trong bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Để ……, để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải quyết tâm phát triển tốt công nghiệp nặng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nâng cao mạnh mẽ đời sống của nhân dân
 2. nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân
 3. nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân
 4. nâng cao vượt bậc đời sống của nhân dân

CÂU HỎI SỐ 24

Điểm cao nhất của quần đảo Côn Sơn là đỉnh núi Thánh Giá nằm trên đảo nào sau đây?

 1. Hòn Tre
 2. Côn Sơn
 3. Hòn Cau
 4. Hòn Bà

CÂU HỎI SỐ 25

Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “bốn tốt(19/4/1966), Hồ Chí Minh nói về giúp chi bộ kém trở thành “bổn tốt như thế nào?

 1. Giúp chứ không phê phán
 2. Giúp chứ không bao biện.
 3. Giúp đỡ từng đảng viên
 4. các chi bộ giúp đỡ nhau

CÂU HỎI SỐ 26

Trong bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng: “Phải thắt chặt … giữa Đảng và quần chúng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. mối liên hệ mật thiết
 2. sự lãnh đạo
 3. tình đoàn kết gắn bó
 4. tình đoàn kết nhất trí Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 27

Trong Thư khen quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 300 máy bay Mỹ (28/5/1965), Hồ Chí Minh viết: “Quân và dân ta càng phải nâng cao chí căm thù và…, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tinh thần cảnh giác cách mạng Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. tinh thần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 3. tinh thần chiến đấu
 4. đạo đức cách mạng

CÂU HỎI SỐ 29

Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: “Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình …”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân
 2. trên lập trường chính nghĩa, bác ái
 3. với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước
 4. trên tinh thần tích cực, giúp nhau tiến bộ

CÂU HỎI SỐ 30

Trong Lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (U11966), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hoà bình, nhưng hoà bình thật sự không thể tách khỏi …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. độc lập dân tộc
 2. chủ nghĩa xã hội
 3. tự do thật sự
 4. độc lập thật sự

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng C – tuần 2

Lưu ý: Hiện nay hệ thống đang lỗi nên Hoatieu chưa cập nhật hết đáp án, chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ đáp án trong thời gian sớm nhất.

CÂU HỎI SỐ 1

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

 1. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền
 2. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham nhũng
 3. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiềnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

CÂU HỎI SỐ 2

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp” (10/1947), Hồ Chí Minh nói: “Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây: …”.

 1. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tin
 2. Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công vô tư
 3. Trí – Tín – Nhân – Dũng – LiêmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Tài – Đức – Uy -Trí Dũng

CÂU HỎI SỐ 3

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. chủ nghĩa Mác
 2. cách mạng
 3. cách mệnh
 4. Mác – LêninĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 4

Trong bài “Nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp” (5-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là:

 1. làm cho nước nhà độc lập.
 2. làm cho nhân dân hạnh phúc
 3. làm cho ích quốc lợi dân.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. làm cho dân giàu nước mạnh.

CÂU HỎI SỐ 5

Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân … thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. bầu ra đại biểu thay mặt mìnhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. bầu chọn những người đại diện nhân dân
 3. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình
 4. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

CÂU HỎI SỐ 6.

Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

 1. Nguyễn Thị Chiên
 2. Hoàng NgânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Nguyễn Thị Út
 4. Trần Thị Lý

CÂU HỎI SỐ 7

Trong bài “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” (3-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

 1. làm tiêu huỷ hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên.
 2. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên.
 3. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư.

CÂU HỎI SỐ 8

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng..”.

 1. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu
 2. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình
 4. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

CÂU HỎI SỐ 9

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Học để trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là…..”.

 1. chủ nghĩa cá nhânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. thỏi ba hoa, khoác lác
 3. bệnh hình thức
 4. bệnh ngoa ngôn

CÂU HỎI SỐ 10

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

 1. bóc lột nhân dân
 2. đàn áp nhân dân
 3. chủ nghĩa cá nhânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. coi thường nhân dân

CÂU HỎI SỐ 11.

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…..”.

 1. Trái với ý Đảng, lòng dân
 2. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mang
 3. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

CÂU HỎI SỐ 12

Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

 1. Khách sạn Dân Chủ
 2. Bệnh viện Bưu điện
 3. Trại bò giống Ba VìĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Bách hoá Tràng Tiền

CÂU HỎI SỐ 13

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải… Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”.

 1. bỗng dưng mà có
 2. tự nhiên sinh ra
 3. trên trời sa xuốngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. tự nhiên mà có

CÂU HỎI SỐ 14

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có …., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một con đường đi đúng
 2. một nhận thức đúng
 3. một tư tưởng đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. một chủ nghĩa đúng
Xem thêm:  Soạn bài luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

CÂU HỎI SỐ 15

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một vị bồ tát
 2. thánh nhân
 3. đấng tối cao
 4. một ông thánhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 16.

Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quân sự nào dưới đây?

 1. Việt Bắc (1947)
 2. Hà Nam Ninh (1951)
 3. Tây Bắc (1953)
 4. Biên giới (1950)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 17

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. tùy tiện
 2. ba phải
 3. cơ hội
 4. vô nguyên tắc

CÂU HỎI SỐ 18

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi củ …”.

 1. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người
 3. cuộc đấu tranh chống giặc dốt
 4. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

CÂU HỎI SỐ 19

Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phốt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loại phân bón hữu cơ tốt?

 1. Quần đảo An Thới (Kiên Giang).
 2. Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).
 3. Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng).
 4. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 20

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên trí thức thì lại chỉ mà…… không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

 1. sách vở
 2. lý luận suông
 3. lý thuyết
 4. giở sách ra đọc

CÂU HỎI SỐ 21

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chỉ công nông vì trình độ kém, thường không biết …. ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác – Lênin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. lý luận Mác – LêninĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. lý luận cách mạng
 3. học thuyết Mác – Lênin
 4. trình độ lý luận

CÂU HỎI SỐ 22

Trong Thư gửi đồng bào Nam bộ” (6-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “…”

 1. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.
 2. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.
 3. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Còn tiếp………..

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng C – tuần 1

Lưu ý: Đáp án trong bài mang tính chất tham khảo. Không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

CÂU HỎI SỐ 1

Nội dung nào sau đây cho thấy kế hoạch Đờ Lát dơ Tátxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương lên quy mô lớn?

 1. Thiết lập “vành đai trắng” nhằm ngăn chặn quân chủ lực của tg ở Bắc Bộ
 2. Ra sức xây dựng “quân đội quốc gia”, tiến hành “chiến tranh tổng lực” Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Gấp rút tập trung quân Âu – Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động mạnh
 4. Tiến hành chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh tế ở hậu phương

CÂU HỎI SỐ 2

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. trung thực phụng sự nhân dân.
 2. trung thành phục vụ Tổ quốc
 3. thật thà phục vụ nhân dân.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. thật thà phụng sự nhân dân.

CÂU HỎI SỐ 3

Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đáy, thuộc Vịnh nào sau đây?

 1. vịnh Tiên Yên Hà Cối
 2. vịnh Lan Hạ
 3. vịnh Hạ Long
 4. vịnh Bái Tử LongĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 4

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người cần phải:

 1. tránh nói nhiều về khuyết điểm.
 2. phải cẩn thận, tránh để mất lòng.
 3. phải ráo riết, triệt để, thật thàĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. hạn chế nói nhiều về khuyết điểm.

CÂU HỎI SỐ 5

Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “….”

 1. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.
 2. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc
 4. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước

CÂU HỎI SỐ 6.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người:

 1. thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩ
 3. thừa kế xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ tiền bối.
 4. đủ sức để mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ.

CÂU HỎI SỐ 7

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, ….”.

 1. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.
 3. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.
 4. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

CÂU HỎI SỐ 8

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng” (12-1958), để hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, người cách mạng phải có:

 1. hoài bão và ước mơ làm nền tảng,
 2. đạo đức cách mạng làm nền tảng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. lý tưởng sống làm tư tưởng cốt lõi.
 4. ý chí nỗ lực đạt ước mơ cuộc đời.

CÂU HỎI SỐ 9

Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hoá giáo dục phải phát triển mạnh để:

 1. phục vụ yêu cầu của cách mạng”.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. phục vụ kháng chiến, kiến quốc”.
 3. đáp ứng nhu cầu của thanh niên”.
 4. đem lại tri thức mới cho nhân dân”.

CÂU HỎI SỐ 10

Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ
 2. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần
 3. thanh niên ta cần phải thấm nhuầnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

CÂU HỎI SỐ 11

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) là gì?

 1. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.
 2. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương trình bình định miền Nam.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.
 4. Mở rộng vùng kiểm soát.

CÂU HỎI SỐ 12

“Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộĐất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Đây là lời khẳng định tại Hội nghị Chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng (1964) của gi?

 1. Lê Duẩn
 2. Hồ Chí MinhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Trường Chinh
 4. Đỗ Mười

CÂU HỎI SỐ 13

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.
 2. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.
 3. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa họ
 4. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 14

Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

 1. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.
 2. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.
 3. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.

CÂU HỎI SỐ 15.

Biện pháp nào có tính chất lâu dài trong việc giải quyết căn bản nạn đói sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

 1. Bãi bỏ nhiều loại thuế
 2. Giảm tô, giảm thuế ruộng đất
 3. Tăng gia sản xuấtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Quyên góp, điều hòa thóc gạo

CÂU HỎI SỐ 16.

Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi
 2. Đảng đều vì lợi íchĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống
 4. Nhà nước đều vì tự do, ấm no, hạnh phúc

CÂU HỎI SỐ 17

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người phải:

 1. hết sức nhấn mạnh những khuyết điểm.
 2. chỉ nên nhấn mạnh những ưu điểm.
 3. vạch rõ nguyên nhân của khuyết điểm.
 4. vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 18

Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi
 2. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng
 3. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên
 4. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 19

Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sư tử đáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

 1. Minh Châu
 2. Đông Trong
 3. Ngọc VừngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Quan Lạn

CÂU HỎI SỐ 20

Trong một bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài” năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến ham muốn của Người: “là đồng bào…”.

 1. ai cũng được quan tâm giúp đỡ, gi cũng được học hành.
 2. ai cũng có cơm ăn áo mặc, gi cũng được học hành.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. được hạnh phúc như muôn vật hưởng ánh sáng mặt trời.
 4. ai cũng được hạnh phúc ấm no, ai cũng làm cách mạng.

CÂU HỎI SỐ 21.

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên ta là  hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên ta …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng
 2. phát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy
 3. không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 4. ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấyĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 22

Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. tổ chức
 2. dìu dắtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. hướng dẫn
 4. quan tâm

CÂU HỎI SỐ 23

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

 1. Quyền lợi cá nhân nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.
 2. Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Cá nhân nằm trong tập thể, vì vậy có lợi ích của cá nhân mới có lợi ích của tập thể.
 4. Lợi ích cá nhân tồn tại song song với lợi ích tập thể, phải hài hòa với lợi ích chung.

CÂU HỎI SỐ 24

Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

 1. cần, kiệm, liêm, chính.
 2. trung dũng, kiên cường, dũng cảm
 3. nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

CÂU HỎI SỐ 25

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. cô lập những người có việc làm sai.
 3. lên án thói hư tật xấu của con người.
 4. loại trừ người có việc làm chưa đúng.

CÂU HỎI SỐ 26

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. thiết lập trật tự trong nội bộ.
 2. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.
 3. làm cho nội bộ thật trong sạch.
 4. đoàn kết và thống nhất nội bộ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 27

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình mình cũng như phê bình người không nên:

 1. dùng cách nói thẳng thắn, thiếu sự nể nang.
 2. dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.
 3. nói kỹ về khuyết điểm của những người khác
 4. dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 28

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

 1. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
 2. rất quan trọng và rất cần thiết.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. có tầm quan trọng đặc biệt.
 4. vô cùng quan trọng và cấp thiết.

CÂU HỎI SỐ 29

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
 2. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài
 3. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ
 4. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 30

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua học …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Thầy và trò thật thà đoàn kếtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết
 3. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết
 4. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

—————————————————————————-

1. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 4

Câu 1: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Dìu dắt

B. hướng dẫn

C. quan tâm

D. tổ chức

Câu 2: Trong bài “Đạo đức công dân” (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuân theo chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

B. giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước

C. là tuân theo hiến pháp, pháp luật Nhà nước

D. tức là tuân theo hiến pháp và pháp luật Nhà nước

Câu 3: Vì sao Đảng và Chính phủ ra quyết định phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 – 12 – 1946?

A. Do hiện tại quân Tưởng đã bị đuổi về nước, chúng ta không phải cùng một lúc đối mặt với nhiều kẻ thù.

B. Do Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thời gian để chuẩn bị đầy đủ lực lượng chiến đấu.

C. Do tình thế cấp bách, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, yêu cầu Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học để làm gì?

A. Học để rèn luyện đạo đức cách mạng.

B. Học để trở thành công dân tốt.

C. Học vì ngày mai lập nghiệp.

Xem thêm:  Cách làm cà tím xào lá lốt ngon quên lối về

D. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 5. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ fg là chế độ dân chủ, tự tưởng phải được …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích.

B. phát huy.

C. coi trọng.

D. tự do.

Câu 6: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cho chu đáo.

B. cho kỳ được.

C. cho đến nơi.

D. cho thật tốt.

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân,…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì nhân dân làm chủ

B. vì dân ta là chủ

C. vì do dân làm chủ

D. vì dân là chủĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8: Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. có đức nhẫn nại, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

B. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải trung thực”.

C. có quyết tâm, lịch sự, phải chịu khó”.

D. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

Câu 9: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/152) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết

B. Thầy và trò thật thà đoàn kếtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

D. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết

Câu 10: Sếu đầu đỏ, loài chim được Hội bảo vệ Hạc quốc tế đề nghị phải được bảo vệ bằng mọi giá, sống ở Vườn quốc gia nào sau đây?

A. Vườn quốc gia Xuân Thủy

B. Vườn quốc gia Tràm ChimĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Vườn quốc gia Bái Tử Long

D. Vườn quốc gia Núi Chúa

Câu 11: Trong bài nói chuyện với cán bộ và học sinh Trường Sư phạm miền núi Nghệ An (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích học để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết với nhau. Học để làm gì nữa? Để …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. làm người, làm cán bộ

C. biết, để khẳng định và chung sống.

D. phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

Câu 12: Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sự tự dáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

A. Đông Trong

B. Quan Lạn

C. Minh Châu

D. Ngọc Vừng

Câu 13: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để diễn vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trung thành phục vụ Tổ quốc

B. thật thà phục vụ nhân dân.

C. thật thà phụng sự nhân dân.

D. trung thực phụng sự nhân dân.

Câu 14: Sau chiến dịch Việt Bắc, hoàn cảnh lịch sử nào không có lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cách mạng Đông Dương.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

C. Trung Quốc và Liên-xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Hội đồng nhân dân và Ủy ban Kháng chiến được củng cố và kiện toàn ở nhiều nơi.

Câu 15: Bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phủ hào tỉnh Thanh Hóa (2/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đuổi Chính phủ.

B. lập Chính phủ mới.

C. thay Chính phủ.

D. đổi Chính phủ.

Câu 16: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý: “Học để tin tưởng vào nhân dân. Tin vào tương lai …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát triển của cách mạng.

B. của dân tộc.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. của đất nước.

D. và tiến độ tươi đẹp.

Câu 17: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III. của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi

C. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng

D. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên

Câu 18: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trong sạch

B. vững mạnh

C. kiên quyết

D. dân chủ

Câu 19: Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhà nước đều vì tự do, ấm no, hạnh phúc

B. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi

C. Đảng đều vì lợi ích

D. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống

Câu 20: Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân dựng nên.

B. người dân làm chủ.

C. nhân dân là chủ.

D. nhân dân kiểm tra.

Câu 21: Trong “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới “. (16/10/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải … xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

B. phát huy đầy đủ quyền làm chủ xã hội chủ nghĩa,

C. xây dựng cơ chế làm chủ xã hội chủ nghĩa,

D. phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

Câu 22: Hoàn cảnh nào sau đây buộc Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Tưởng?

A. Quân Tưởng vào Việt Nam để giải pháp quân đội Nhật và cấu kết với Việt Quốc, Việt Cách để chống phá cách mạng.

B. Pháp quay trở lại xâm lược ở Nam Bộ, quân Tưởng uy hiếp nhằm lật đổ chính quyền cách mạng ở Bắc Bộ.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Các đảng Việt Quốc, Việt Cách gây sức ép, đòi hỏi các quyền lợi về kinh tế và chính trị trong Đảng và Quốc hội.

D. Pháp và Tưởng kí kết hiệp ước để Pháp tiến quân ra Bắc còn tưởng sẽ nhận được các quyền lợi của Pháp ở Trung Quốc.

Câu 23: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có …, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chính sách đầu tư có trọng điểm

B. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

C. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

D. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa

Câu 24: Phát biểu trong buổi tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội (10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Chính phủ.

B. Chính quyền.

C. Nhà nước.

D. Đoàn thể.

Câu 25: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

C. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

D. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

Câu 26: Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, … tăng giá sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giúp đỡ nhân dân

B. vận động nhân dân

C. tổ chức nhân dân

D. hướng dẫn nhân dân

Câu 27: Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đây, thuộc Vịnh nào sau đây?

A. vịnh Lan Hạ

B. vịnh Tiên Yên – Hà Cổi

C. vịnh Hạ Long

D. vịnh Bái Tử Long

Câu 28: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, …..”.

A. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

B. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

C. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 29: Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của đồng bào

B. vì lợi ích của nhân dân

C. vì lợi ích của nước nhà

D. vì lợi ích của giai cấp

Câu 30: Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ

B. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần

C. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

D. thanh niên ta cần phải thấm nhuần

2. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 3 (12/10-18/10)

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Đạo đức cách mạng không phải…. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.

A. Trên trời rơi xuốngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. tự nhiên mà có

C. bỗng dưng mà có

D. tự nhiên sinh ra

Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng. Trong Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp (10/1947), Hồ Chí Minh nói: Muốn đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây.

A. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí -Tín

B. Tài, Đức, Uy, Trí, Dũng

C. Trí, Tín, Nhân, Dũng, LiêmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Câu 3. Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phôt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loài phân bón hưu cơ tốt?

A. Quần đảo An Thới (Kiên Giang)

B. Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)

C. Quần đảo Cát Bà (Hải phòng)

D. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài Cán bộ và đời sống mới(2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…….

A. Trái với cả oai tín và thể diện của các bạnĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trái với lương tâm và trách nhiệm của các bạn

C. Trái với cả uy tín và thể diện của các bạn

D. Trái với cả lương tâm và thể diện của các bạn

Câu 5: Cộng hòa pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

A. 1986

B. 1992

C. 1973Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 1995

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết “Học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là….

A. bệnh ngoa ngôn

B. bệnh hình thức

C. chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. thói ba hoa, khoác lác

Câu 7: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết… ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác-Lênin. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. trình độ lý luận

B. học thuyết Mác Lênin

C. lý luận cách mạng

D. lý luận Mác-LêninĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8. Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Nói đến chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam là nói đến…Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa dân tộc chân chính

B. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

C. chủ trương chính sách của ĐảngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. con đường cách mạng Việt Nam

Câu 9: Trong bài thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bện quan liêu (3/1952), chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

A. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chínhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. làm tiêu hủy hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên

C. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên

D. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư

Câu 10. Trong thư gửi Đồng bào Nam bộ (6/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

A. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.

C. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

D. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Câu 11: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là …………. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa Mác

B. cách mệnh

C. Mác – LêninĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. cách mạng

Câu 12. Hãy chọn đáp án đúng. Trong Sửa đổi lề lối làm việc (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng….

A. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

B. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu

D. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình

Câu 13. Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

A. bệnh viện Bưu Điện

B. bách hóa Tràng Tiền

C. trại bò giống Ba VìĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. khách sạn Dân Chủ

Câu 14. Trong bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (5/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là?

A. làm cho dân giàu nước mạnh

B. làm cho nhân dân hạnh phúc

C. làm cho ích quốc lợi dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. làm cho nước nhà độc lập

Câu 15. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa cá nhân là …. Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

A. một thứ xấu xa

B. một chủ nghĩa xa lạ với chủ nghĩa xã hội

C. một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. một thứ dịch bệnh nguy hiểm

Câu 16. Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

A. Nguyễn Thị Út

B. Hoàng NgânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nguyễn Thị Chiên

D. Trần Thị Lý

Câu 17. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. vườn quốc gia Cát Bà.

B. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

C. Vườn quốc gia Phú Quốc.

Xem thêm:  Hoàng Huy tăng tỷ trọng đầu tư BĐS lên 80%, sẽ triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hải Phòng

D. Vườn quốc gia Vũ Quang.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quản. sự nào dưới đây?

A. Biên giới (1950)Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Việt Bắc (1947)

C. Hà Nam Ninh (1951)

D. Tây Bắc (1953)

Câu 19. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ….., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một nhận thức đúng

B. một con đường đi đúng

C. một chủ nghĩa đúng

D. một tư tưởng đúngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

A. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham những

B. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiềnĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

D. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền

Câu 21. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), khi nói về bệnh chủ quan, Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là:..”.

A. kèm lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suôngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. không có lý luận soi đường

C. lý luận sai dẫn đến nhận thức sai

D. coi thường lý luận, lười học lý luận

Câu 22. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…..”.

A. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mạng

C. Trái với ý Đảng, lòng dân

D. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 23. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. vô nguyên tắc

B. tùy tiện

C. cơ hội

D. ba phải

Câu 24. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của ….”.

A. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

C. cuộc đấu tranh chống giặc dốt

D. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người

Câu 25. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên tri thức thì lại chỉ mà…… không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

A. giở sách ra đọc

B. lý luận suôngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. sách vở

D. lý thuyết

Câu 26. Ai là người được truy tặng nữ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngay trong đợt phong tặng đầu tiên vào năm 1955?

A. Mạc Thị Bưởi

B. Nguyễn Thị ChiênĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tạ Thị Kiều

D. La Thị Tám

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Hồ Chí Minh viết: “Vì bệnh hẹp hòi mà cán bộ phái đến…..”.

A. thường không hợp tác với cán bộ địa phương

B. thường kiêu ngạo, khinh rẻ cán bộ địa phươngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. thường kiêu căng, đòi hỏi quyền lợi

D. thường coi thường cán bộ địa phương

Câu 28. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

A. đàn áp nhân dân.

B. chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. coi thường nhân dân

D. bóc lột nhân dân

Câu 29. Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nằm chính quyền. Nhân dân … thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

B. bầu ra đại biểu thay mặt mìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình

D. bầu chọn những người đại diện nhân dân

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một vị bồ tát

B. thánh nhân

C. đấng tối cao

D. một ông thánhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 2 (28/9-4/10)

Bảng C: Dành cho cán bộ công nhân viên chức

Câu 1: Trong bài nói tại hội nghị những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng…” Hãy chọn đáp án đúng.

A. Phương pháp hòa bìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. tinh thần đoàn kết

C. con đường đoàn kết

D. con đường hòa bình

Câu 2. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Cầu đường là….. của đất nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Mạch máuĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trụ cột

C. Mặt tiền

D. Xương sống

Câu 3. Trong bài nói tại đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958), Hồ CHí Minh cho rằng: để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?

A. cần có lao động trí óc và lao động chân tayĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cần có lao động và tinh thần cách mạng

C. cần có trí tuệ và đạo đức cách mạng

D. cần có lý thuyết kết hợp với thực tiễn

Câu 4. Trong bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: Chỉ cần có….sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. quyết tâmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. quyết định

C. ý kiến

D. kiên quyết

Câu 5. Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Nhờ….mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. tinh thần dân tộc

B. đại đoàn kết toàn dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. sự lãnh đạo của Đảng

D. sự đoàn kết nhất trí

Câu 6. Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau,phê bình những cái sai của nhau và phê bình…….. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. trên tinh thần tích cực giúp đỡ nhau tiến bộ

B. trên lập trường chính nghĩa, bác ái

C. với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước

D. trên lập trường thân ái, vì nước, vì dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7: Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

A. Gia Định

B. Vĩnh LongĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Trà Vinh

D. Bến Tre

Câu 8: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải…..Hãy chọn đáp án đúng.

A. tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

B. lao động tốt, một người làm việc bằng hai

C. tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 9: Trong thư chúc mừng năm mới năm 1949, Hồ Chí Minh chúc “Đồng bào sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành….Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc dốt

B. diệt giặc ngu,diệt giặc dốt

C. diệt giặc đói, diệt giặc dốtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. diệt giặc đói, diệt giặc nghèo

Câu 10. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. năm xung phong

B. ba quyết tâm

C. ba mục tiêu

D. ba sẵn sàngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11: Trong lời kêu gọi buổi ra mắt Đảng lao động Việt Nam (1951), Hồ Chí Minh viết: Nhiệm vụ của Đảng lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đưa kháng chiên đến thắng lợi hoàn toàn

B. Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mới

C. kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành côngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. xây dựng một Đảng lao động Việt Nam

Câu 12: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: Ta nói chống bệnh quan liêu, bây giờ phải…. Hãy chọn đáp án đúng.

A. chống bệnh chủ quan

B. chống người quan liêuĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chống nạn tham nhũng

D. chống chủ nghĩa cá nhân

Câu 13: Trong trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân đạo ở hà Nội (20/7/1964), Hồ Chí Minh nói: Nguyện vọng cả nhân dân nước Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

B. độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh

C. hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh

Câu 14: Trong bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: cán bộ lãnh đạo cần phải làm ….thực hiện dân chủ…và…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

B. gương mẫu, phê bình, tự phê bìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

D. chủ động, phê bình, tự phê phán

Câu 15: Trong lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (1/1/1966), Hồ Chí Minh viết: Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi… Hãy lựa chọn đáp án đúng

A. tự do thật sự

B. độc lập thật sựĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chủ nghĩa xã hội

D. độc lập dân tộc

Câu 16: Trong bài nói tại lớp chỉnh Đảng trung ương khóa 2 (1953), Hồ CHí Minh viết: Cán bộ có quyết tâm thì…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội

B. cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội

C. cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình

D. cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt thì có lợi cho lĩnh vực nào?

A. kinh tế, giáo dục, chính trị

B. văn hóa, giáo dục, quân sự

C. kinh tế, quân sự, chính trịĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. văn hóa, quân sự, chính trị

Câu 18: Cảng nào sau đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

A. cảng Hải PhòngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cảng Vân Đồn

C. cảng Quy Nhơn

D. cảng Hội An

Câu 19: Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982?

A. 196 quốc gia

B. 186 quốc gia

C. 166 quốc giaĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 176 quốc gia

Câu 20: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953, Hồ Chí Minh viết: Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là…. Hãy lựa chọn đáp ánh đúng?

A. kẻ ác

B. kẻ thù

C. tội ácĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. tội lỗi

Câu 21: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Những kinh nghiệm quý báu cần được phổ biến…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. kịp thời và kín đáo

B. mau chóng và rộng khắpĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cẩn thận và mau chóng

D. lan rộng và cẩn thận

Câu 22: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cải tạo xã hội thì phải…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo bản thân

B. thay đổi bản thân

C. nhìn nhận lại mình

D. cải tạo mìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 23: “Dù là tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

Đây là lời khẳng định của Bác Hồ vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 10/1964Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 24. Dòng nào sau đây nêu đúng nhất 4 nước mà Vịnh Thái Lan tiếp giáp?

A. Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan

B. Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia

C. Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines

D. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và MalaysiaĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 25: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953,Hồ Chí Minh viết: Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng, phải…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết định thay đổi

B. quyết định sửa chữa

C. quyết tâm sửa đổiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. quyết tâm học tập

Câu 26: Trong bài nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh quan niệm tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

A. đặt lợi ích chung của cả nước lên trước hếtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. luôn chịu khó học hỏi, không tham ô lãng phí

C. hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của dân tộc

D. là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 27: Là tác giả của phương pháp cắt gan khô, từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra mọt giải thưởng y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất tùngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Phạm Ngọc Thạch

C. Đặng Văn Ngữ

D. Lương Đình Của

Câu 28: Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội 1958, Hồ Chí Minh nói: …. là công bằng hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Hãy chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa cộng sản

B. chủ nghĩa xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. nhà nước cộng sản

D. xã hội lý tưởng

Câu 29: Báo nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng được quyết định xuất bản vào lúc nào?

A. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cảu Đảng năm 1960

B. đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1975

C. hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt nam năm 1930.

D. đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 30: Nói chuyện với anh chị em học viên cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh cho rằng: Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải….Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo tư tưởngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cái tạo suy nghĩ

C. cải tạo nhận thức

D. cải tạo tư duy

4. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 1

Bảng C: Dành cho cán bộ công nhân viên chức

Bộ câu hỏi số 1

1.C 2.A 3.A 4.B 5.B 6.C 7.D 8.D 9.A 10.A
11.C 12.A 13.C 14.D 15.D 16.A 17 18.B 19.D 20.C
21.C 22.C 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.D 29.D 30.B

Câu hỏi bảng C tuần 1

Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020Đáp án học và làm theo lời Bác 2020

Đáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bác

5. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A

Bạn tham khảo tại đây: Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A – Tuần 4

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A Tuần 1

Dành cho học sinh sinh viên

6. Lịch thi Học và làm theo lời Bác 2020

Học và làm theo lời bác 2020

Đối tượng tham gia dự thi: học sinh phổ thông, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Nội dung cuộc thi tập trung vào: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020); những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng loại, Vòng thi bán kết; Vòng Chung kết.

Lễ Tổng kết – Trao giải chung cuộc Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi./.

Hoatieu sẽ cập nhật đáp án cuộc thi Học và làm theo lời Bác 2020 khi cổng đăng ký dự thi chính thức được mở. 

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Back to top button