Đáp án thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam

Cuộc thi Tự hào Việt Nam” năm 2021

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam” Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vòng thi tuần diễn ra từ ngày 13-12-2021 đến 27-2-2022.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh………

Đáp án Tự hào Việt Nam 2021

CÂU HỎI SỐ 1

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Đông Hán?

 1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 2. Khởi nghĩa Lý Bí
 3. Khởi nghĩa Bà Triệu
 4. Khởi nghĩa Phùng Hưng

CÂU HỎI SỐ 2

Với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa vào Tết Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn đã tiêu diệt 29 vạn quân xâm lược nào?

 1. Nam Hán
 2. Mãn ThanhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Minh
 4. Nguyên Mông

CÂU HỎI SỐ 3

Thắng lợi của chiến dịch nào trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) chứng tỏ ta đã giành thể chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ?

 1. Biên giới 1950.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Việt Bắc 1947
 3. Trần Hưng Đạo
 4. Hòa Bình

CÂU HỎI SỐ 4

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giá công tác ngăn chặn, đây lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt văn hóa, đạo đức, lối sống còn khuyết điểm nào?

 1. Chưa có giải pháp nền tảng.
 2. Chưa có giải pháp căn cơ.
 3. Chưa có giải pháp tức thời.
 4. Chưa có giải pháp hữu hiệu.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 5

Dưới thời Trần (1226-1400), kinh đô nước ta ở đâu?

 1. Thăng LongĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Tức Mặc
 3. Cổ Loa
 4. Đại La

CÂU HỎI SỐ 6

Nguyên nhân thất bại chủ yếu của phong trào Cần Vương là?

 1. Thiếu đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Lựa chọn địa bàn hoạt động không hợp lý
 3. Nỗ ra vào thời điểm không thích hợp
 4. Không được sự ủng hộ của nhân dân.

CÂU HỎI SỐ 7

Bách Việt là khái niệm để chỉ khối cộng đồng cư dân nào?

 1. Các tộc Việt sinh sống ở Nam Trung Hoa
 2. Các tộc Việt sinh sống ở Bắc Bộ Việt Nam
 3. Các tộc Việt sinh sống khắp từ phía Nam Trung Hoa đến Bắc Đông Dương
 4. Các tộc Việt sinh sống ở phía Bắc Đông Nam Á lục địaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
Xem thêm:  Lịch chiếu phim Công Tử Khuynh Thành

CÂU HỎI SỐ 8

Sau khi đánh bại chính quyền đô hộ nhà Đường ở An Nam, giành lại độc lập dân tộc, Phùng Hưng xưng hiệu là gì?

 1. Tiền Ngô Vương
 2. Tiết độ sứ
 3. Mai Hắc ĐếĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Bố Cái Đại Vương

CÂU HỎI SỐ 9

Năm 1442, Lê Thái Tông đột ngột qua đời, Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc Đó là vụ án nào trong lịch sử Việt Nam?

 1. Loạn Lê Nghi Dân
 2. Lệ Chi ViênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Kiêu binh nổi loạn
 4. Hồ Dâm Đàm

CÂU HỎI SỐ 10

Phong trào đấu tranh đòi ân xá cho nhà yêu nước lớn đầu thế kỷ XX diễn ra vào tháng 6/1925?

 1. Phong trào đòi thả Nguyễn Ái Quốc
 2. Phong trào đòi thả Phan Bội ChâuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Phong trào đòi thả Nguyễn An Ninh
 4. Phong trào đòi thả Phan Châu Trinh

CÂU HỎI SỐ 11

Cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Trung Trực (1861-1868) lãnh đạo đã lập được chiến công nào?

 1. Giết được chỉ huy Pháp Hen-ri Ri-Vi-e (Henri Rivière) trong trận cầu Giấy
 2. Giết được chỉ huy Pháp Gác-ni-ê (F.Garnier) trong trận Cầu Giấy
 3. Đốt cháy tàu Ét-pê-răng (Espérance) trên sông Nhật TảoĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Chiến thắng Vụ Quang, chống lại đợt tiến công của Pháp

CÂU HỎI SỐ 12

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần cải thiện điều kiện gì liên quan đến văn hóa?

 1. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của quân nhân.
 2. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân biên giới, hải đảo.
 3. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
 4. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

CÂU HỎI SỐ 13

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428) kết thúc thắng lợi bằng một hội thề, đó là hội thế nào?

 1. Hội thề đền Đồng Cổ
 2. Hội thề Đông QuanĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Hội thề sông Hát
 4. Hội thề Lũng Nhai

CÂU HỎI SỐ 14

Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương đấu tranh nghị trường trong những năm 1936-1939?

 1. Để tập trung mũi nhọn vào chính quyền phong kiến
 2. Để mở rộng lực lượng của Mặt trận Dân chủ
 3. Vì thời kỳ này các viện dân biểu mới được thành lập
 4. Để lôi kéo binh lính, quan lại trong quân đội Pháp và triều đình
Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi trồng rong câu chỉ vàng

CÂU HỎI SỐ 15

Sau thất bại của vua An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu, nước ta bắt đầu thời kỳ lịch sử nào?

 1. 20 năm thuộc Minh
 2. Thời kỳ độc lập
 3. Hơn 1000 năm chống Bắc thuộcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Thời kỳ dựng nước đầu tiên

CÂU HỎI SỐ 16

Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

 1. Năm 1930
 2. Năm 1954
 3. Năm 1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Năm 1946

CÂU HỎI SỐ 17

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các miền có hạn chế gì?

 1. Có sự chênh lệch.
 2. Có sự khác nhau.
 3. Có sự khác nhau lớn.
 4. Có sự chênh lệch lớn.

CÂU HỎI SỐ 18

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng văn hóa vừa qua có mối quan hệ nhu thế nào với phát triển văn hóa?

 1. Là những khó khăn lớn.
 2. Là những vật cản lớn.
 3. Là những rào cản lớn.
 4. Là những rào cản không nhỏ.

CÂU HỎI SỐ 19

Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, để di tản khỏi Kinh thành Thăng Long, nhà Trần đã dùng kế sách gì?

 1. Nhu viễn
 2. Thanh dã (vườn không nhà trống)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Tiên phát chế nhân
 4. “Nhập Tống”

CÂU HỎI SỐ 20

Điểm nào KHÔNG phải là sách lược của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai miền Bắc sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

 1. Ký với Tưởng một bản Hiệp ước nhân nhượng
 2. Cho Việt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc hội và Chính phủ không qua bầu cử
 3. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân đội Tưởng
 4. Chấp nhận tiêu tiền quan kim, quốc tế

CÂU HỎI SỐ 21

Phong trào Cần Vương phát triển qua mấy giai đoạn?

 1. Ba giai đoạn
 2. Hai giai đoạnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Bốn giai đoạn
 4. Một giai đoạn

CÂU HỎI SỐ 22

Triều Đinh được thành lập sau sự kiện lịch sử nào?

 1. Kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợi
 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
 3. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nướcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi (931)
Xem thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mỹ thuật lớp 2 sách Cánh Diều

CÂU HỎI SỐ 23

Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa là ngày nào?

 1. 13 – 01 – 1941
 2. 23 – 11 – 1940Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. 27-9-1940
 4. 01 – 10 – 1941

CÂU HỎI SỐ 24

“Đừng đốt” – bộ phim từng được nhận giải thưởng Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 và chiến thắng 6 hạng mục của giải Cánh diều vàng năm 2010 – được xây dựng dựa trên quyển nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ nào?

 1. Đặng Thuỳ TrâmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Nguyễn Văn Thạc
 3. Nguyễn Ki Sơn
 4. Vũ Xuân.

CÂU HỎI SỐ 25

Trận chiến được coi là “chung kết toàn thắng” trong công cuộc đấu tranh khôi phục nền độc lập dân tộc?

 1. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
 2. Trận Bạch ĐằngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Trận Chi Lăng – Xương Giang
 4. Trận Chương Dương – Hàm Từ

CÂU HỎI SỐ 26

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặt mục tiêu trong bao nhiêu năm tới sẽ khắc phục về cơ bản sự thiết hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa?

 1. 5 – 7 năm tới
 2. 3 – 5 năm tới.
 3. 2 – 3 năm tới.
 4. 5 – 10 năm tới.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

CÂU HỎI SỐ 27

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”. vào thời gian nào?

 1. Năm 1929
 2. Năm 1930
 3. Năm 1928Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 4. Năm 1925

CÂU HỎI SỐ 28

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khi nói đến văn hóa là nói đến điều gì?

 1. Những gì cao cả nhất.
 2. Những gì phổ biến nhất.
 3. Những gì tinh túy nhất.
 4. Những gì dị biệt nhất.

CÂU HỎI SỐ 29

Ngựa sắt, áo giáp sắt, mũ sắt, roi sắt… khiến ta liên tưởng đến truyền thuyết nào?

 1. Truyền thuyết nỏ thần
 2. Truyền thuyết Thánh GióngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Truyền thuyết rùa vàng
 4. Truyền thuyết Sơn Tĩnh – Thủy Tinh

CÂU HỎI SỐ 30

Sự kiện nào kết thúc giai đoạn đầu của phong trào Cần vương?

 1. Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện
 2. Vua Hàm Nghi bị bắtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. Thực dân Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi
 4. Vua Hàm Nghi ban chiếu cần vương lần thứ hai

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Back to top button