Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đáp án đề thi minh họa môn Sinh 2021

Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Đề minh họa 2021 môn Sinh) được Bộ GDĐT công bố ngày 31/3/2021 giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, tìm ra những điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của mình để kịp thời bổ sung. Việc luyện đề còn giúp học sinh biết được cách chia thời gian làm bài đối với từng câu sao cho phù hợp.

Bên cạnh đó để tiện cho các sĩ tử trong việc tra cứu đáp án Đáp án môn Sinh, Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc Đáp án đề Sinh thi THPT quốc gia 2021

Hãy cùng Hoatieu.vn theo dõi nhé.

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2021 môn Sinh

1. Đáp án đề Sinh thi THPT quốc gia 2021

Đề Sinh thi tốt nghiệp 2021 có 24 mã đề. Đề sinh tốt nghiệp 2021 được đánh giá bám sát cấu trúc mà Bộ Giáo dục đã công bố trước đó, độ khó khá cao, 10 câu cuối rất hóc búa. Nhiều sĩ tử nhận xét, để đạt điểm 9, 10 môn sinh thì hơi khó. Đề có nhiều câu hỏi ứng dụng những kiến thức sinh học vào thực tế. Nhiều thầy cô đánh giá đề Sinh tốt nghiệp 2021 có sự phân hóa học sinh tốt: Điểm 7 không khó, từ 8 đến 10 có sự phân hóa học sinh. Như vậy, những bạn học sinh lựa chọn môn Sinh làm môn xét tốt nghiệp thì có thể yên tâm, thở phào nhẹ nhõm được rồi. Chỉ cần ôn tập tốt các kiến thức trong sách giáo khoa cơ bản là các bạn có thể lấy được 6-7 điểm.

Xem thêm:  Cách nấu xôi la cẩm đậu xanh

Đề sinh tốt nghiệp 2021 bám sát chương trình lớp 12, chỉ có 1 câu nằm ở chương trình lớp 10 (vận dụng kiến thức vi sinh vật), đặc biệt kiến thức về di truyền quần thể phức tạp hơn năm ngoái rất nhiều. phổ điểm môn Sinh thi THPT quốc gia 2021 được dự đoán là 5,5 – 6,5 điểm, số lượng điểm 10 có thể sẽ không nhiều.

1.1 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 202

81. C 82. B 83. A 84. B 85. C
86. B 87. D 88. D 89. C 90. C
91. C 92. D 93. D 94. A 95. C
96. A 97. C 98. A 99. C 100. D
101. D 102. D 103. A 104. A 105. D
106. B 107. A 108. A 109. D 110. B
111.A 112.D 113. 114.B 115.B
116. 117.D 118.A 119.B 120.C

1.2 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 206

1.C

82.A

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.B

94.D

95.D

96.D

97.C

98.C

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.D

111.D

112.B

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.A

119.B

120.B

1.3 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 220

1.C

82.D

83.D

84.A

85.B

86.D

87.C

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.B

95.C

96.A

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A.

104.B

105.A

106.B

107.C

108.C

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120B

1.4 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 212

81.C

82.C

83.A

84.A

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.B

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.B

116.B

117.A

118.B

119.D

120.C

1.5 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 203

81. C 82. B 83. D 84. B 85. A
86. A 87. C 88. B 89. A 90. A
91. C 92. D 93. C 94. B 95. A
96. C 97. C 98. A 99. A 100. D
101. C 102. D 103. A 104. D 105. C
106. D 107. D 108. D 109.A 110.A
111.B 112.C 113.C 114.C 115.A
116.D 117.D 118.C 119.C 120.C
Xem thêm:  Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax

1.6 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 214

81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.C

1.7 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 223

81.C

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.A

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.

112.D

113.

114.D

115.

116.

117.A

118.B

119.

120.C

1.8 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 201

81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.C

88.A

89.B

90.A

91.D

92.A

93.D

94.B

95.B

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.B

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.C

116.D

117.C

118.D

119.B

120.D

1.9 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 205

81.B

82.A

83.D

84.D

85.B

86.C

87.B

88.B

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.D

95.D

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.C

114.D

115.A

116.C

117.A

118.D

119.D

120.D

1.10 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 216

81.C

82.D

83.D

84.B

85.A

86.D

87.B

88.A

89.B

90.A

91.C

92.C

93.D

94.A

95.A

96.C

97.D

98.D

99.D

100.A

101.C

102.C

103.B

104.A

105.B

106.C

107.D

108.A

109.B

110.A

111.D

112.B

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.C

120.B

1.11 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 211

81.D

82.B

83.B

84.C

85.C

86.A

87.C

88.D

89.C

90.C

91.A

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.C

104.B

105.B

106.C

107.C

108.D

109.D

110.D

111.B

112.B

113.A

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A

1.12 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 210

81.C

82.A

83.D

84.D

85.B

86.D

87.B

88.A

89.D

90.B

91.B

92.A

93.D

94.B

95.D

96.D

97.C

98.D

99.D

100.C

101.A

102.A

103.C

104.B

105.B

106.A

107.D

108.A

109.A

110.B

111.A

112.D

113.D

114.C

115.B

116.B

117.A

118.C

119.B

120.A

1.13 Đáp án môn Sinh tốt nghiệp 2021 mã đề 209

81.A

82.D

83.B

84.C

85.A

86.B

87.A

88.B

89.B

90.A

91.C

92.D

93.C

94.C

95.D

96.C

97.B

98.C

99.A

100.D

101.A

102.C

103.B

104.D

105.A

106.A

107.B

108.A

109.D

110.D

111.D

112.A

113.B

114.D

115.C

116.D

117.B

118.C

119.B

120.C

1.14 Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia mã đề 208

81.B

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.A

88.B

89.A

90.B

91.B

92.B

93.D

94.C

95.B

96.C

97.B

98.A

99.A

100.C

101.B

102.C

103.D

104.C

105.D

106.D

107.D

108.A

109.D

110.C

111.B

112.B

113.C

114.

115.C

116.A

117.D

118.A

119.D

120.B

Xem thêm:  Quy trình dạy học môn Âm nhạc bộ Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục

1.15 Đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2021 mã đề 204

81.B

82.B

83.A

84.A

85.A

86.A

87.A

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.B

96.B

97.C

98.A

99.B

100.C

101.D

102.D

103.C

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.A

116.B

117.C

118.B

119.C

120.A

1.16 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 221

81.D

82.A

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.B

89.D

90.B

91.A

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.B

98.A

99.D

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.A

107.D

108.D

109.D

110.C

111.A

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.D

118.D

119.D

120.A

1.17 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 222

81.A

82.A

83.B

84.B

85.D

86.C

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.D

93.A

94.C

95.D

96.D

97.D

98.B

99.D

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.A

108.A

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115C.

116.D

117.C

118.B

119.B

120.D

1.18 Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 219

81.C

82.B

83.D

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.B

91.A

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.C

98.D

99.D

100.B

101.B

102.D

103.D

104.B

105.B

106.C

107.D

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.D

114.D

115.B

116.C

117.C

118.C

119.D

120.D

Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 215

81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A

Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 218

81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A

Đáp án đề Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 224

81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A

2. Đáp án đề thi minh họa 2021 môn Sinh

81.A

82. D

83. D

84. C

85. A

86. B

87. B

88. A

89. D

90. D

91.D

92. C

93. A

94. A

95. A

96.A

97.A

98.D

99.C

100.D

101.C

102.C

103.D

104.A

105.A

106.A

107.A

108. D

109.D

110.C

111. D

112.B

113.A

114.A

115.B

116.B

117.B

118.C

119.A

120. A

Hoatieu.vn sẽ cập nhật đáp án đầy đủ.

3. Đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Đề minh họa môn Sinh 2021

Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Back to top button